سخت ترین کار دنیا!!

اگه گفتین چیه؟!

لاک زدن انگشتها ی دست راست...این تنها کاری هست که احساس می کنم استعداد ذاتی ندارم

/ 4 نظر / 9 بازدید
نازنين

آی گفتی ..موافقم هميشه کار و خراب می کنه .... . . .منتظرتم

نازنين

ديدی چی شد اسم بلاگم و يادم رفت بگم

ويتامين M

سخت ترین کار دنیا ظرف شستن به مقدار زیاد گفتی لاک یاد قضیه امروز افتادم ! خیلی وحشتناک بود!

دوست من:

سلام کم پيدا شدی؟ ميلاد نور مبارک سخت ترين کار برای من پا شدن و رفتن از پشت اين رايانه هست