ماه گرد

باورم نمی شه شد یک ماه...حتما به همین سرعت هم می شه یکسال... بعد چشمات را می بندی و باز می کنی می بینی بچه دار شدی... داره می ره مدرسه! ازدواج می کنه ! تنهایی مثل همین روزها...و سعی می کنی با خاطراتت خودت را سرگرم کنی!

توی این یک ماه که چندان خوش نگذشت!! هیچکس هم پاگشا نکرد که لااقل مجبور نباشم هی بپزم و بشوریم و ...

زندگی شاید بتونه رسم خوشایندی باشه اما داره تبدیل می شه به یه عادت !!! خوشم نمی یاد

دلم لک زده واسه یکمی هیجان..شور و نشاط و کمی انرژی

/ 0 نظر / 9 بازدید