دلم گرفته آسمون!!!!

ثبت نام حج دانشجویی شروع شده! رفتم که دوباره ثبت نام کنم راهم ندادند!!

تو دانشگاه خیلی خودمو نگه داشتم که با دیدن تبلیغاتش جلو پسرها نزنم زیر گریه!!

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم
تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم
هر جا که هستی حاضری ، از دور در ما ناظری
شب خانه روشن میشود ، چون یاد نامت میکنم

کلی خوشحال بودم که آخ جون شماره دانشجوییم عوض شده٬دوباره می تونم برم مکه .ولی :

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
روح لطیف بی چاره

بعضی وقتا جای بخشش نيست اشاالله که گناه شما از اون مدلاش نباشه.

مرواريد

مهم اينه که دل جای اوست با توصيفي از نبودن به روزم

mazozo

من نوشتم ولی اسمم در نيومد يکی می گفت همين جوری که نيست maybe