...

به تنها چیزی که نمی تونم فکر کنم ... مراسم امشبه...

آخه حالا چه وقت این کاراست؟! من یه جایی بین بودن و نبودن آویزونم... وقت فکر کردن به اینکه چی بگم و چی بشنوم ندارم!

/ 5 نظر / 8 بازدید
یواشکی

یعنی بادا بادا مبارک بادا؟[نیشخند]

یواشکی

یعنی بادا بادا مبارک بادا؟[نیشخند]

یواشکی

بابت دیوارخوردنتم متاسفم[نیشخند]

یواشکی

آهنگ کوچه تنگه بله عروس قشنگه رو بگذار [نیشخند]

یواشکی

به روزم