باران- ابر

باران نمی شوم که نگویی : با چه منتی خود را بر شیشه می کوبد تا پنجره را باز کنم و نیم نگاهی بیندازم...

ابر می شوم که از نگرانی یک روز بارانی هر لحظه پنجره را بگشایی و مرا در آسمان نگاه کنی08.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
آبجي كوچيكه(يلدا)

ابر و باد و بارون همه بهانست براي ديدن، ديدني كه با منت باشه با بهانه هم باز با منته و ديدني كه با عشق باشه با بهانه هم باز با عشقه.