خدا هست هنوز

ماه من غصه چرا؟آسمان را بنگر؛که هنوز بعد صدها شب و روز؛مثل آن روز نخست، گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست؛ با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست هنوز.....

/ 4 نظر / 6 بازدید
یواشکی

چقدر این نوشته به آدم امید واقعغی میده [قلب]

یواشکی

ممنون که اومده بودی بازم از اینکارا بکگن التماس دعا یا علی...[لبخند]