درد می کنه

تازه دیروز فهمیدم چرا سجاد برا فاطمه عروسک خرید...اون موقع با خودم فکر کردم وای چقدر مردم لوسند، چقدر ناز دارند...

حالا....

من هم عروسک می خوام....دستم خیلی درد می کنه!

/ 0 نظر / 4 بازدید