نهار

بعد از گذشت 10 روز از عروسی امروز اولین غذای زندگی مشترکمون را پختم...فقط حیف که علی اداره بود و جدا از هم خوردیمش... باقله پلو با مرغ

محشر شده بود....اووووم ... یامی

/ 0 نظر / 9 بازدید