دوران جدید زندگی من

چقدر تند تند گذشت! دو هفته دیگه سه ماه تموم می شه و یک عمر شروع خواهد شد!

شبها همش خواب های عجیب غریب می بینم...

/ 3 نظر / 10 بازدید
یواشکی

مرسی از امدنت دعام کن داداشی