دلتنگی

دلم می خواهد کوچولو بشم. برم بشینم تو بغل بابام یا سرم را بذارم روی سینه مامانم و با آرامش بی هیچ دغدغه و نگرانی و استرسی بخوابم...

دلم یه آغوش گرم می خواهد که نوازشم کنه تا با آرامش بخوابم.

دلم یه سینه ستبر می خواهد... یه آغوش باز ... یه تکیه گاه امن و مطمئن و استوار ... دلم یکمی حرف تازه بدون بوی سیاست می خواهد...

دلم بهار می خواهد.

دلم خونه قدیمی را می خواهد با یه حیاط پر درخت و اتاق خودم که واقعا مال خود خودم بود...

دلم یه کمی امید و اعتماد به نفس می خواهد...

کاش کسی پیدا می شد و من را باز هم باور می کرد... دلم یه کمی انگیزه برای آینده می خواهد...

دلم یه کمی عشق واقعی می خواهد... یه دست گرم و یه قلب پر هیجان و تپنده

/ 0 نظر / 26 بازدید