!

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس می کنی ؛ به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!

/ 0 نظر / 8 بازدید