29 تیر

دیگه حتی نمی تونم دلتنگی هامو اینجا بنویسم ...

دلم پر شده..دیگه جا نداره ...باید یه جایی خالیش کنم...

مرا بسپار به یادت       به وقت بارش باران      گر نگاهت به ان بالاست و در حال دعا هستی          خدا ان جاست          دعایم کن که من تنهاترین تنها نمانم

/ 0 نظر / 8 بازدید