۱۳ به در زیر بارون!

دیروز تا تونستم زیر بارون راه رفتم ...این هم مدرکش:

327504-03c_mid.jpg

327535-bed.jpg    327570-9e3.jpg

اولش همه با نگاه های عجیب قریب به من نگاه می کردند انگاری که تو دلشون می گفتند این دختر پاک قاطی کرده ٬حتما مجنون شده ! نه٬ لیلی !حالا هر چی!

اما از بس رفتم زیر بارون و چرخیدم و خیس اومدم تو ساختمان تا خشک بشم !همه به هوس افتادند...اول بچه کوچولوها...بعد هم سن و سال های خودم(با چتر) آخرش هم بزرگترها04.gif

نمی دونم این پرشین بلاگ چه مرگیش شده آپ میزنم نمی بینمش!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
بهزاد

سيزده به در و ۱۶ به در شما مبارک.... اميدوارم هميشه قلبت بارونی باشه... پاک و بی ريا و دوست داشتنی من به روز کردم خانم..... و منتظر شما .... شاد و سبز باشی ..... تا بعد .....